top of page

ציפויים לחסימת קרינת גלי-מיקרו (Mw - microwaves) קרינה סלולארית

בסביבת החיים שלנו בעידן המודרני אנו חשופים לקרינה אלקטרו-מגנטית, קרינה זו נפלטת מכל מכשיר בעל מטען  חשמלי.
בבתי מגורים לדוגמא, כל מכשירי החשמל פולטים קרינה בתדר נמוך , בטווח של כ-50 הרץ (Hz), שזהו גם תדר קרינה של רשת החשמל אשר מספקת חברת החשמל בארץ. 
בשל עוצמת הזרם החלשה יחסית באספקת החשמל, חשיפה לקרינת מוצרי החשמל בבית אינה נחשבת בד״כ מסוכנת. במקרים בהם מדובר בשנאי חברת החשמל או תחנות ממסר, אשר עוצמת הזרם בהם חזקה גדל השדה המגנטי וקיים חשש לחשיפה מסוכנת לקרינה אלקטרומגנטית.


בשנים האחרונות, עם התעצמות מדיום התקשורת האלחוטי על כל ממדיו, אנו חשופים יותר ויותר לקרינת (RF (Radio - frequency בלתי מייננת בתדר גבוה. מהראוטר בבית, דרך המיקרוגל, ודרך רשת ה-wifi, כל המכשירים הללו פולטים קרינה בתדר בינוני , משמע , אורך הגל שלהם יותר קצר ולכן הם יכולים להגיע למרחקים גדולים יותר ובעוצמות גבוהות יותר. 

ברף העליון של התווך נמצאים מתקני שידור ותחנות ממסר (רדיו, טלוויזיה ותקשורת) ,”נקודות חמות” של WiFi , מתקני תקשורת צבאיים, תחנות רדאר, ועוד אשר פולטים גלי-מיקרו (Mw). יחד עם זאת, מתקנים אלו ממוקמים לרב במקומות מבודדים ומרוחקים מן האוכלוסייה ולכן הנזק קטן.


מתקנים דומים נוספים עם רמת קרינה גבוהה מגיעים מהאנטנות סלולריות אשר אחריות לקלטות ולשדר את התשדורת הסלולרית שלנו. מתקנים אלו נמצאים ברב המקרים בלב האוכלוסיה, בערים, שכונות מגורים ולעיתים בבית דירות. ולכן החשיפה לקרינה שלהן גבוהה במיוחד.

אם פעם סברו שקרינת רדיו בלתי מייננת אינה מזיקה כלל, כיום כבר ישנן קביעות אחרות ושינוי בגישה המדעית והציבורית, עם הצטברות מחקרים ועדיוית המעידים על פגיעות בריאותיות וסביבתיות כתוצאה מחשיפה מרובה לקרינה זו, או למקור קרינה בעוצמה גבוהה ישנם תקנים ומידות חשיפה מותרות שונות לקרינה הנקבעות ומתפרסמות בכל מדינה. 


בתוך ביתנו, יש לנו את היכולת להרחיק או לכבות מכשירים מסוימים ובכך לשלוט ברמת הקרינה בתוך הבית, אך כשמדובר בקרינה מבחוץ, אין לנו את היכולת לשלוט עליה אך יש ביכולתנו בהחלט את האפשרות להפחית אותה בצורה משמעותית וזאת על ידי ציפוי חלונות בבית.

החומרים מהם בנויה מעטפת ביתנו ברוב המקרים בטון ובלוקים עוצרים את הקרינה מלהיכנס דרכם, אך עדיין ישנה נקודת תורפה אחת והיא החלונות אשר אינם חוסמים דבר
לשם כך פותחו במהלך השנים ציפויי חלונות שמיועדים למנוע מקרינת ה-RF המזיקה לעבור דרך החלונות אל תוך ביתינו.

 

ציפויים נגד קרינת Mw עשויים שכבות המורכבות מפולימרים וממתכות שונות כגון אלומיניום, כסף, נחושת, ואפילו פלטיניום המוליכות חשמל, תכונה המאפשרת להם לחסום את הקרינה הנכנסת דרך הזכוכית בצורה משמעותית. הקרינה זו, מוסטת בשל המוליכות החשמלית של שכבות המתכת הנמצאות בציפוי.
לציפוי חלונות לבית יש את היכולת להנמיך את עוצמת התדר (dB) בתווך התדרים שלהם הם מיועדים, ולעצור חדירת קרינה אלקטרומגנטית עד כ- 99%.

 

ציפויי ה-Mw מספקים הגנה מתדרים מסוימים בתווך הרדיו-מיקרו (תווך תדרים של קרינה סלולארית בד״כ בין (450 - 2100 MHZ), כאשר רובם ככולם הינם שקופים בעלי מעבר אור ובדרגות הצללה שונות, בהתאם לסוג הציפוי ולדרגת ההגנה הנדרשת.


היום קיימים ציפויי חלונות לבתי מגורים מתקדמים נגד קרינת Mw בעלי יכולת הגנה גבוהה בשילוב עם שקיפות והעברת אור מקסימלית.

 

bottom of page