top of page

ציפויי מיגון לחלונות וזכוכיות

מדבקות מיגון למניעת שבירה והתנפצות זכוכיות

הגנה שקופה המצילה חיים

ציפוי מיגון לחלונות וזכוכיות של חברת רפלקטיב ציפויים אפקטיביים ביותר בכל מקום בהן שמשות מהוות איום בטיחותי, כגון: ציפוי חלונות לבית, למבנים מסחריים, לחנויות קמעונאיות ולבנייני ממשלה. ציפוי חלונות אלו שקופים לחלוטין ועוביהם נע בין 100 מיקרון ל-350 מיקרון (עוביו של נייר אלומיניום בשימוש במטבח הינו כ-12 עד 14 מיקרון, ציפוי נגד שמש הינו כ-60 מיקרון). ציפויי מיגון נועדו לספק "רשת ביטחון" מרסיסים עפים של זכוכית שבורה על ידי הדבקת הזכוכית בשלמותה ועיגונה למשקוף אשר מחזיק אותה במקום במקרה של שבירה. בציפוים אלו קיימת אפשרות  לשלב גם ציפוי נגד שמש.
ציפוי מיגון חלונות 100 מיקרון נועד להגן על הזכוכית בפני פיזור שיברי זכוכית במקרה של פגיעה קלה בזכוכית, כולל מראות.
ציפוי מיגון חלונות 200 מיקרון נועד להגן על הזכוכית מפני הדף של טיל, הדף מרגמה או רעידת אדמה ומשאיר את הזכוכית במקומה.
ציפוי מיגון חלונות 300 מיקרון נועד להגן על הזכוכית מפני ניסיונות פריצה מרובות עם כלים כבדים, כגון פטיש 5 קילו למשל או פטיש אוויר ויכולים לעכב את הפורץ.

לחיזוק נוסף ניתן להוסיף עיגוני צד לציפוי מיגון 300 מיקרון אשר קושר את הציפוי למסגרת האלומיניום

מדבקות מיגון חלונות של חברת רפלקטיב מוכרות על ידי מרבית חברות הבטוח כמיגון יעיל לחנויות ולמבנים (כולל לרעידות אדמה) וכתחליף לסורגי מתכת.
הציפוים שלנו נבדקים ועומדים בתקנים אמריקאיים, אורופאים וישראליים המחמירים ביותר לגבי מבנים.

השיטה הנפוצה ביותר של התקנת ציפוי המיגון על חלונות קיימים כוללת הדבקת הציפוי, ולאחר מכן חיתוך מדויק של הציפוי צמוד לפנים מסגרת החלון וחיזוק עם סיליקון שקוף חזק. שיטת התקנה זו מספקת מידה גבוהה של הגברת רמת ההגנה מפני פריצה, שבירה וחלקי זכוכיות עפות ועונה לרב הצרכים בשוק הפרטי והציבורי ואף עומד בתקנים ישראלים ובדרישות חברות הביטוח.

עדיין מתלבטים איזה ציפוי חלונות לבחור? נשמח לעזור

דוגמאות להתקנת ציפויי מיגון לחלונות וזכוכית

דוגמאות לציפוי מיגון
bottom of page