top of page

ציפוי חלונות למניעת התנפצות ספונטנית

להלן דוגמא מצולמת של התנפצות ספונטנית של זכוכית בלובי ביניין מגורים.

בזכות התקנת ציפוי חלונות שביצענו על הזכוכיות, השברים נשארו במקומם כאשר הם

מודבקים לציפוי. הציפוי מנעה למעשה התעופפות של חלקי זכוכית לסביבה הקרובה ואף מנעה פגיעה בעוברים ושבים וברכוש.Comments


bottom of page